W mediach i nie tylko słychać często o problemach z jakością powietrza. Jest to istotna kwestia, która wpływa na zdrowie i życie nas wszystkich. Jednak nie wszędzie standardowe rozwiązania okazują się skuteczne. W zakładach pracy, szczególnie związanych z obróbką materiałów konieczne staje się zastosowane rozmaitych masek ochronnych. Dopasowane do twarzy i wyposażone w specjalne filtry zapewniają bardzo skuteczną oraz profesjonalną ochronę. Problemem są tu miejsca, w których istniej rozmaite zapylenie lub innego rodzaju zagrożenia dla układu oddechowego. W firmach najczęściej wykorzystuje się rozwiązania pozwalając na wymianę poszczególnych elementów. Jest to korzystne z uwagi na fakt, że podczas długotrwałego stosowania wykorzystywane filtry ulegają zużyciu, podobnie jak i inne elementy takich masek. Najczęściej występują one w trzech kategoriach ochronnych. Zainteresowanie takimi produktami wykazują coraz częściej zarówno pracodawcy, jak i inne osoby, które po mieście przemieszczają się pieszo lub na rowerze i motorze.